logo

Ücretsiz İzin Desteği ve Başvurusu

Ücretsiz izin süresince, iş akdi askıda sayılmaktadır. Bu nedenle; işçi, iş görme borcunu, işveren ise ücret ödeme borcunu yerine getirmeyecektir.

Ücretsiz izin teklifi işverenden geliyor ise bu teklifin mutlaka yazılı olarak yapılması gerekmektedir. İşçi, işverenin teklifini 6 iş günü içerisinde yazılı olarak onaylayabilir. Eğer; işçi teklifi kabul etmemiş ise ücretsiz izne ayrılmış sayılmaz. Buna rağmen işveren, işçinin ücretsiz izne ayrılması konusunda ısrarcı davranırsa işçi sözleşmeyi haklı nedenle feshedebilir.       

Ücretsiz izne ayrılan işçi, kısa çalışma ödeneği ve fazla mesai ücreti alamayacaktır. Ancak; mağduriyetlerin önüne biraz olsun geçilmesi amacıyla, ücretsiz izne ayrılan işçilere ve 15 Mart sonrası işten çıkarılan işçilerden işsizlik sigortası alamayanlara destek verilmesi için kanunla bir düzenlemeye gidilmiştir.

 Düzenlemeye göre, ücretsiz izne çıkan işçiye günlük 39,24 TL ödeme yapılması öngörülmüştür. Destek 3 ay boyunca aylık olarak ödenecek olup, cumhurbaşkanlığı kararı ile 6 ay uzatılabilecektir.

İşveren tarafından SGK sisteminden (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi) yapılması ile işçi ücretsiz izin desteği alabilecektir. Bildirimlerin ücretsiz izin verilen her ay için ayrı olarak, iznin verildiği ayı izleyen ayın 3’üne kadar yapılması halinde işçinin bir başvuruda bulunmasına gerek kalmayacaktır.

Üst