logo

Covid 19 Sürecinde İşyeri Kira Ödemeleri

 

            Hayatımızı etkisi altına alarak günlük yaşantımızda büyük değişikliklere yol açan korona virüs kira ilişkilerinde de sorunlara neden olmaktadır. Gerek işyeri kiralarında gerek konut kiralarında, kiracıların kirayı ödemelerinin gerekip gerekmediği büyük bir soru işareti oluşturmakta.

            Durumun gerekleri dikkate alınarak hukuki süreçte somut olgular dikkate alınarak birtakım değerlendirmeler yapılması yerinde ise de kanun çerçevesinde yorumlanacak olursa, korona virüs kiracının kira ödeme borcunu ortadan kaldırmaz.

            Konu ile ilgili konut ve işyeri olmak üzere iki başlıklı bir ayrım yerinde olacaktır.

Korona virüs Süresince İşyeri Kiralarının Ödenmesi Zorunlu Mu

            Korona virüs süresince işyeri kiralarının ödenmesinin zorunlu olup olmadığı hususu hem işyeri sahiplerinin hem de kiracıların akıllarında soru işareti oluşturmaktaydı. Bu yönde yapılan düzenleme sonrasında soru işaretleri az da olsa ortadan kalktı.

             Öncelikle, taraflar arasında yapılan sözleşmede olağanüstü durumlar ile ilgili bir düzenleme bulunuyorsa ve bu düzenleme hukuka aykırı değilse, konuyla ilgili söz konusu düzenleme uygulanacaktır. Kanunda aksi belirtilmedikçe taraflar sözleşme serbestisi ilkesi çerçevesinde istedikleri düzenlemeyi yapmakta özgürdürler.

            Tarafların aralarında yapılan sözleşmede somut durum ile ilgili hüküm bulunmaması halinde 26.03.2020 tarihli 301080 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenmemesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmaz.” maddesi dikkate alınacaktır.

            Kiraya veren, işyeri kirasının 1 mart ile 30 haziran arasında ödenmemesi nedeni ile kira sözleşmesini feshedemeyecek ve kiralananın tahliyesini talep edemeyecektir. Bununla birlikte, bu süre içinde kiracının kira borcunun silindiğinden söz edilemez.

            Kiracı, kira borcunu ödemekle mükelleftir; vadesi geçmiş borçlar için kiraya veren ayrıca faiz talebinde de bulunabilecektir.

Üst