logo

Sokağa çıkma yasağına aykırılığın yaptırımları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 23,24,25 ve 26 Nisan tarihlerinde 30 büyükşehirde ve Zonguldak ilinde sokağa çıkma kısıtlanması getirileceğini açıklaması üzerine yasağa aykırılığın yaptırımları tekrar gündeme geldi.

            Sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara ihlalin sonucu olarak, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilecek; gerekmesi halinde ise Türk Ceza Kanunu’nun 195. Maddesi uyarınca gerekli adli işlemler başlatılacaktır.

            Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi: “Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir”

            Türk Ceza Kanunu’nun 195. Maddesi “Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklindedir.

            İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 18-19 Nisan günlerinde ilan edilmiş olan sokağa çıkma kısıtlamasında, kısıtlamaya aykırı hareket eden 20 bin 398 kişiye adli veya idari işlem gerçekleştirilmiştir.

Üst